Skogens pärlor

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor

Skogens pärlor Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor plus arter.

Skogens Pärlor | SkogsSverige

Mon Tue Wed Thu Fri ; 1 . 2

Skogsstyrelsen – Karttjänster

Just nu har vi tekniska störningar i Skogens pärlor, Skogliga grunddata inklusive webbappen. Störningarna beror på förbättringar av tjänsterna i data från satelliten Sentinel-2 och versionsbyte på servarna.

Skogens Pärlor | SkogsSverige

Bakom namnet Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.

Skogens år 2011: Skogens pärlor

Skogens pärlor Bakom rubriken Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.

Skogens Pärlor – Marianne Eriksson

Miljörörelsen fick för dem bra-att-ha-uppgifter på Skogsstyrelsens webb Skogens Pärlor nu i februari. Utöver nyckelbiotoper, naturreservat, rödlistade arter etc läggs nu alla avverkningsanmälningar ut där.

Skogens Pärlor – Skogsstyrelsens Karttjänst | …

Jan 07, 2018 · Skogens Pärlor ger dig kartor och fakta om: Nyckelbiotoper och naturvärden Sumpskogar Skog och Historia Områdesskydd Biotopskydd Naturvårdsavtal Nationalparker Naturreservat anguage=SV Gå till Skogskartan med skogens

Skogens pärlor kartlagda – Skogsstyrelsen

Skogens pärlor kartlagda Unik inventering av nyckelbiotoper och sumpskogar Inventeringarna av sumpskogar och nyckelbiotoper är en världsunik satsning som nu är genomförd. 40.000 nyckelbiotoper har kartlagts inom småskogsbruket. Sumpskogsinventeringen har omfattat all skogsmark och har kartlagt

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor | Hyltebygden

Skogsstyrelsen – Skogens pärlor Skogsstyrelsen har den senaste tiden utvecklat och gjort ett rejält ansiktslyft av Skogens Pärlor. Från att tidigare ha varit en webbkarta som visar en begränsad mängd data kopplat till höga natur- och kulturvärden så har kartan nu även utvecklats med skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och …

Digitala kartor visar skogens värdefulla arter

Digitala kartor visar skogens värdefulla arter fr, feb 05, 2016 09:09 CET. Från och med nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Detta genom Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram.