Om tung trafik

Spørgsmål til Strategi for tung trafik – kk.dk

Det overordnede formål med Strategi for tung trafik er først og fremmest at øge trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter. Inden for de senere år har der været alt for mange alvorlige uheld og dødsulykker mellem …

Planlægning af tung trafik – Odense Kommune

Målsætning for begrænsning af tung trafik Odense Kommune har som målsætning at begrænse den tunge trafik i byområdet og reducere omfanget af den gennemkørende trafik i området mest muligt. Desuden skal varetilkørslen og anden ærindekørsel effektiviseres, hvor det er muligt.

Tung trafik – Wikipedia

Tung trafik är ett samlingsnamn för sådana fordon som är tyngre än personbil. Normalt avses lastbil och buss . För att klassas som tunga fordon måste de vara tyngre än 3,5 ton.

Tung trafik (fornyet høring) – blivhoert.kk.dk

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for københavnerne generelt.

Støjgruppe stiller spørgsmål om tung trafik

 ·

Allerøds veje vil få en betydelig trafikbelastning, når cirka 500 tunge entreprenørlastvogne skal køre i daglig drift til og fra Farremosen, anfører gruppen på Facebook

Borgermøde om Tung trafik | Indre By Lokaludvalg

I vil have en løsning her og nu, men det kan vi ikke give”, lød det flere gange fra politikerpanelet til borgermødet om Københavns Kommunes forslag til strategi for tung trafik, som Indre By Lokaludvalg holdt den 4. november i samarbejde med Red Søerne.

Förbudsmärken – Wikipedia

Denna skylt förbjuder trafik med tung buss (buss med totalvikt över 3,5 ton). Skylten finns inte med i FN:s konvention och heller inte i Sverige men i Sverige förekommer skyltkombinationer som skylten “Förbud mot trafik med tung lastbil” och en tilläggstavla som talar om att förbudet även gäller buss.

Förbud mot fordonstrafik ·

Hvidbog om forudgående høring om tung trafik zone – …

Ifølge Bekendtgørelse om Vejafmærkning (Bkg.nr. 784 af 06/07/2006 ) er det i forhold til skiltningen ikke muligt at skelne mellem lastbiler og renovationsbiler, og derfor vurderes det ikke muligt at undtage renovationsbiler fra tung trafik zone.

Bekymring for tung trafik fra biogasanlæg | Rundt om

Foulum: Adskillige borgere fra Foulum og Formyre udtrykte bekymring for generne fra tung trafik gennem de to landsbyer, da Viborg Kommune holdt borgermøde om planerne om en udvidelse af forsøgs-biogasanlægget ved Aarhus Universitet i Foulum. Det skriver ugeavisen Landsbyerne.

Modulvogntog – Modulvogntog – Vejdirektoratet.dk

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vejdirektoratet.dk, vurdere de enkelte elementer på hjemmesiden og til at støtte markedsføring af vores services.