Mejeri omvandlas till bostäder och butiker

Mejeri omvandlas till bostäder och butiker | …

Mejeri omvandlas till bostäder och butiker I ett tidigare gammalt mejeri i centrala Höör byggs 78 lägenheter, fem butiker, varav en som ska bli Apotek samt en vårdcentral. Beställare är Hörbys kommunala bostadsbolag – Höörs Byggnads AB …

Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare

En trend som verkar ha kommit för att stanna är konvertering av lokaler, och då framförallt kontor, till bostäder. Det började för ett antal år sedan, främst i Stockholm, där tidigare kontoriserade sekelskiftesfastigheter konverterades tillbaka till bostäder. Sedan har även det följts av nyare fastigheter byggda på 1960- och 70-talet.

[PDF]

KF Fastigheter säljer byggrätter i Spånga till …

På fastigheten planeras det att uppföras en Coop-butik och cirka 200 bostäder. Byggstart planeras till våren 2019 och inflyttning till 2021. Fastigheten är på cirka 15 000 kvm och ligger centralt belägen i Spånga på Bromstensvägen (172) längs järnvägen och i närheten av Spånga station.

Bostäder och boende – Eskilstuna kommun

Till exempel är det viktigt att verksamheter med varuleveranser eller kunder stor del av dygnet (som kiosker och butiker) placeras genomtänkt i förhållande till bostäder. Eskilstunas två större utvecklingsområden, Väster och Odlaren, avses byggas upp utifrån dessa principer, främst Väster. Väster är ett industriområde under omvandling.

Nya lägenheter och förskola i Kista – Stockholm växer

Förslaget innebär att befintliga parkeringsytor omvandlas till ett levande bostadsområde med blandade funktioner som bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park. Detaljplanen möjliggör cirka 520 bostäder i en halvsluten kvartersstruktur i sex till nio våningar med indragna våningsplan samt en variation i takutformning och höjder.

Området – Stadshuslunden

Nya bostäder och verksamheter ska göra Rissne mer varierat, levande och ännu mer attraktivt att bo i. Stadshuslunden ligger i bästa läge på Kavallerivägen, som nu omvandlas till stadsgata och blir ett viktigt, livfullt stråk …

KF Fastigheter avyttrar byggrätter till Magnolia

KF Fastigheter avyttrar dessutom byggrätter för 200 bostäder och en Coop-butik om 3.500 kvm i Spånga i Stockholm till bostadsutvecklaren Magnolia. Fastigheten Ferdinand 9 omfattar cirka 15.000 kvm och ligger på Bromstensvägen, i närheten av Spånga station.

[PDF]

Information till checklistan för tillsyn av animaliska

omvandlas till biogas, komposteras, eller som är avsett att bli djurfoder livsmedel från butiker och bagerier Bedömning Abp direkt Abp direkt Driftansvarig avgör när det Mjölk och mjölkprodukter som transporteras tillbaka från butik till mejeri. Sida 5 av 5