Många med högt BMI hade god kardiometabol hälsa

Många med högt BMI hade god kardiometabol hälsa

Riskprofilen jämfördes sedan med deltagarnas BMI. Slutsatsen är att 47 procent av dem som var överviktiga, det vill säga hade BMI mellan 25 och 29,9, hade en hälsosam riskprofil. Motsvarande siffror för personer som hade fetma och svår fetma var 29 procent respektive 16 procent.

Hälsosam trots högt BMI? – Hälsa & Fitness

BMI är ett mått som beskriver förhållandet mellan en persons längd och vikt, och används ofta inom sjukvården och av försäkringsbolag för att avgöra en persons generella hälsa. Men en ny studie visar att det kan vara dags att sluta göra den kopplingen – man har nämligen upptäckt att personer med högt BMI inte nödvändigtvis har en sämre hälsa …

[PDF]

Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada

Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada tips, frågor & svar. Läs om undvika många onödiga extra kilon. Jag hade haft det lättare nu.” En mycket vältränad person kan ha ett högt BMI utan att för den skull ha ohälsosamt mycket fett och tvärtom.

BMI Räknare för Män, Kvinnor, Barn: Räkna ut ditt BMI

Det lättaste sättet man kan räkna ut BMI för barn på är med en BMI räknare på nätet, eller genom ett besök hos läkaren. Man lägger in barnets längd, vikt, födelsedag, kön och datumet för mätningen. Med dessa siffror kan man så räkna ut BMI för barnet.

BMI, midjemått eller bukhöjd? – Dietistbloggen

De med högt midjemått hade kortare livslängd än förväntat. Ett midjemått under 80 cm för kvinnor och under 94 cm för män ökar chanserna för en god hälsa och längre liv. Men man kan ha “volanger” och ett högre midjemått utan att ha särkilt mycket fett inne i buken.

BMI (Body Mass Index), vad är det och hur mäter man …

En individ med högt BMI behöver varken vara sjuk eller ha massor av fett på kroppen som sagt, men i en population med 10 miljoner människor där 60% av BMI över 25 kan man dra ganska klara slutsatser att den fysiska hälsan där är sämre än i en population med lika många människor fast med enbart 35% med BMI över 25.

Du kan vara fet trots normalt BMI – traningslara.se

Då det i själva verket är mängden fettmassa som avgör ens hälsotillstånd så kan man vara i väldigt god hälsa trots ett BMI som visar på övervikt. I den här studien fanns det både idrottare med normalt BMI som hade alldeles för låga kroppsfettnivåer och idrottare med normalt BMI som var ordentligt feta. Så om du har

Klena bevis för att stilla­sittande ger kardiometabol

I en studie fann författarna samband mellan antal 40- och 80-minutersperioder med långvarigt stillasittande och BMI/midjemått hos pojkar i åldern 11–14 år, medan samma analyser visade nollsamband för 20, 60, 100 och 120 minuters stillasittande hos pojkar i åldern 6–10 och 15–19 år samt flickor i åldern 6–19 år [30].

Mot bättre hälsa i Botkyrka – psykiatrisydvast.se

Bättre hälsa och ökad livskvalitet är målet med hälsoprojektet för psykosprogrammets patienter i Botkyrka. Cirka 50 % av mottagningens patienter hade för högt BMI 2013. Och av dessa 50% hade nästan tre fjärdedelar över 30 i BMI. Nu ska därför all personal, oavsett vem patienten möter, kunna peppa patienterna att hänga

4 nackdelar med att vara intelligent | MåBra

Intelligens är på många sätt något positivt för människan. Men som med allt annat här i livet finns det även nackdelar. Vet du eller misstänker du att du har hög intelligens? Då kanske du känner igen dig i följande nackdelar som drabbar personer med högt IQ.