Kommunen satsar på nya innovationer för aktiva medborgare

Kommunen satsar på nya innovationer för aktiva medborgare

Östersunds kommun satsar på nya innovationer för att få aktiva medborgare. Nu inleds ett projekt – där ny teknik i samspel med våra idrottsarenor och vår natur ska göra medborgarna ännu mer aktiva. – Vi ser fram mot ett positivt projekt med målet att skapa mer rörelse och fysisk aktivitet hos unga, säger Henrik Jansson, chef Kultur – och …

Innovationer för framtidens välfärd – INRIKES

– Innovationer står för mellan 70 och 80 procent av alla nya intäkter i näringslivet. De är en otroligt viktig komponent i verksamheten för att utnyttja och förbättra det man gör. De vågar ge medarbetarna utrymme för nya idéer, involvera medborgare och samverka med näringslivet. Vinnova och SKL ser gärna att kommuner och

Skolan i Luleå satsar offensivt på lärarnas arbetsmiljö

Under åren 2017–2019 satsar kommunen 31,5 miljoner kronor i ”Skolpaketet”, som till stor del handlar om att trygga kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Våra fantastiska medarbetare vågar arbeta på nya sätt. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla lärandet för att använda tekniken på

Trygg vardag i innovativ stad | Framtidens Kommuner

Innovationer är ett verktyg för att lösa det. Och då handlar det inte, som tidigare, om att med ny teknik sköta exempelvis kollektivtrafik och fastigheter. innovationerna för med sig ställer nya krav på kunskap och kompetens. – Sollentuna kommun månar om sina företagare och är lyhörda för deras behov. Kommunen är också

PwC satsar på entreprenörskap i Västerbotten

PwC satsar på entreprenörskap i Västerbotten, Kommunen och den då nytillträdde näringslivschefen valde att agera snabbt och tog i samarbete med PwC fram ny tillväxtstrategi för ökat nyföretagande, bättre service gentemot befintliga företag och riktade satsningar för att locka nya företag till orten.

Kommunen satsar på barn och ungas delaktighet i …

Efter en stor kris på 80-talet gjorde kommunen en tydlig satsning på de unga för att komma tillbaka på rätt spår, istället för att satsa på näringsliv och industri. s brev till Arvidsjaurs medborgare; Häv ett glas mjölk för Norrland ! Morgan Lundin – “kockar” på Nobelfesten; Ica satsar på söndagsmorgnar och nya

Produktutveckling och innovation – verksamt.se

På Gotland har kommunen denna uppgift. För företag och entreprenörer som arbetar med nya innovationer som kan tillföra ökad tillväxt och lönsamhet kan Almi erbjuda olika finansieringsalternativ som till exempel Innovationslånet. omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och

Vi satsar på våra medborgare – PDF – docplayer.se

Vi satsar på våra medborgare Centerpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling av Båstad kommun. Vi värnar om en trygg tillvaro för samtliga, oavsett om Ni är gamla, unga, barnfamiljer eller ensamstående.