Internationella investerare väljer svenska fastigheter enligt PWC:s rapport

Internationella investerare väljer svenska fastigheter

 ·

Den svenska fastighetsbranschen går som tåget och oron i världen har lockat internationella investerare till Stockholm. Det visar en ny rapport från revisionsbyrån PWC. Efterfrågan på kommersiella fastigheter och bostäder överstiger utbudet och den svenska fastighetsmarknaden lockar allt fler internationella investerare.

Internationella investerare väljer svenska fastigheter

Internationella investerare väljer svenska fastigheter 4 januari 2017. Den svenska fastighetsbranschen går som tåget och oron i världen har lockat internationella investerare till Stockholm. Det visar en ny rapport från revisionsbyrån PWC.

Nyheter – Sida 5 av 11 – Restate – Störst på ombildningar

Internationella investerare väljer svenska fastigheter 4 januari 2017. Den svenska fastighetsbranschen går som tåget och oron i världen har lockat internationella investerare till Stockholm. Det visar en ny rapport från revisionsbyrån PWC.

[PDF]

HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2018 / Halvårs- …

intresse för den svenska fastighetsmarknaden från såväl inhemska som internationella investerare. Enligt Newsec var antalet transaktioner, överstigande 40 MSEK, under första halvåret färre än under samma period föregående år och den totala transaktionsvolymen uppgick till 57 miljarder kronor jämfört med 79 miljader föregående år.

Rapport: Flera företag i Finland hjälper – Svenska Yle

Enligt Keva är det fråga om en normal internationell fondinvestering. Flera andra internationella investerare, så som pensionsfonder, har investerat i samma fond. Keva säger att företaget också måste se till att pensionsansvarsfonden är säker.

Rapport för den spanska fastighetsmarknaden – augusti …

Byggandet kommer att starta på 80 000 nya bostäder över Spanien i år och är driven av en stadig tillväxt i efterfrågan på nybyggda fastigheter enligt en ny undersökning av fastighetsportalen Servihabitat.

Utländska investerare lockas till Norden – …

Orsaken är enligt en rapport från Pangea Property Partners att de nordiska länderna står fortsatt starka ekonomiskt, samtidigt som valutorna har försvagats. Även prisnedgången på bostadsmarknaden i Stockholm har skapat nya möjligheter.

Investeringsstrategier – PDF

REITs, som är förebilden för svenska fastighetsfonder, och motsvarande instrument kan reducera den totala risken i en blandad portfölj väsentligt. Det har också visats att investerare med fördel kan inkludera internationella fastigheter för …

Ericsson rusar på positiv rapport: ”Strategin biter” – Börsen

Under andra kvartalet förbättrades den underliggande lönsamheten och den justerade bruttomarginalen steg till 36,7 procent (30,9), vilket var klart högre än analytikernas …

investerare – Skandiabanken

I princip alla traditionella livbolag äger en stor andel svenska fastigheter i sin portfölj, men i övrigt varierar det hur mycket man valt att satsa på alternativa, mer illikvida, investeringar. enligt en färsk rapport från McKinsey. Skandias sparare agerar likadant som internationella investerare. Förra veckan var aktiviteten