Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer

Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer

Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer. EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

Alla barn och ungdomar som gillar att – Hässleholm

Alla barn och ungdomar som gillar att spela. Nu finns ett online-spel där fåret Shaun lär unga EU-medmorgare hur man skapar hållbara städer. Vilken grej!

Hållbara Städer-arkiv – Aktuell Hållbarhet

Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

Fåret Shaun är en leranimerad brittisk TV-serie …

Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer att skapa framtidens hälsosamma och hållbara städer lanserar EU-kommissionen ett nytt online-spel.

Hållbara Shaun spelet – European Commission

Hållbara Shaun spelet Välkommen till Fåret Shaun-spelet som lär oss hur vi ska skapa en renare, hälsosammare och mer ”hållbar” framtid för våra städer och för vår planet! I spelet måste du hjälpa till att bygga en ny miljövänlig stad för de herrelösa djuren i den Stora staden och se till att hålla dem glada genom att ha koll på resurser, mat, energi, …

Dag Malgeryd (@DagMalgeryd) | Twitter

The latest Tweets from Dag Malgeryd (@DagMalgeryd). Grundare och ägare av @Recaremed. Vi vill med våra tjänster öka insamlingsgraden av överblivet läkekemedel oavsett var i samhället det uppstår

Spelet går ut på att bygga en hållbar – Aktuell

Nytt onlinespel ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer – Aktuell Hållbarhet EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

Veckan som gått | Trapezia

Fåret Shaun ska lära unga EU-medborgare om hållbara städer EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

finansieringsmodeller för hållbar stadsutveckling

Smart Cities – ”Vi vet vad vi ska göra, vi vet hur och pengar finns det gott om”. Det var de ord som moderatorn Viktoria Perchovich tagit med sig till mötet om finansiering för hållbara städer i Malmö i mitten av juni. I Malmö pågår många projekt med att bygga en hållbar stad. Pengarna skulle delvis komma från EU, men i

Rörelse och lärande – Att lära in ute | Hållbar Stad

Vi var väl medvetna om att EU:s regler egentligen är rekommendationer men en besiktningsman hade kopplats in på tidigt stadium för att säkerställa att rörelsebanan inte skulle bli en fara för barnen enligt EU:s synsätt. Under våren genomförde Disorder en dialogprocess med barn och unga i området, där de fick bidra med idéer om